Co nabízím

Firemní programy

 

Dvoudenní trénink maximálně pro 10 osob.
Možnost realizovat i jako jednodenní trénink.

 

Autentický projev a rétorika jako osobní charisma

 

„Druzí dříve nebo později zapomenou, co jsme říkali, ale nikdy nezapomenou, jak se v naší společnosti cítili.“

 

Tento intenzivní a interaktivní trénink je zcela prakticky zaměřen na opravdovost a věrohodnost projevu. Cvičení jsou soustředěna na podporu vnitřní stability, jistoty vystupování a v neposlední řadě na schopnost získat si a udržet pozornost posluchače. Důraz je kladen na individuální přístup a zpětné vazby přesahující základní prezentační dovednosti a směřující k posílení přirozené autority každého účastníka.

Témata

• Autenticita
• Přirozený a přesvědčivý projev
• Jistota vystupování
• Dech jako komunikační opora
• Dynamika hlasu a jeho podprahové působení
• Mluvený projev, zdárná rétorika
• Emoce a jejich vliv na sebe-sdělování
• Sebeuvědomění a sebevědomí
• Přirozená autorita a osobní charisma

 

Metody a techniky

Dechová, hlasová a rétorická cvičení, vlastní prezentace a zpětná vazba, práce s texty, skupinová cvičení, práce s emocemi a jejich vyjadřování, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace, dotazování k uvědomění komunikačních bariér a vnitřních postojů, motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity, diskuse, individuální konzultace.

 

Otevřené kurzy

Autentický projev a rétorika jako osobní charisma

Termíny, podrobné informace a možnost přihlášení na kurz

Programy a kurzy