Přínosy

To, jak dýcháme, jak zní náš hlas, jak držíme své tělo a jak zacházíme se svými emocemi, zásadním způsobem ovlivňuje náš mluvený projev. Neverbální komunikace a naše rétorika jsou pravdivou výpovědí o nás samých.

 


Dech
je nenahraditelnou oporou pro jistotu vystupování, stabilitu těla a sílu našeho hlasu.

Práce s hlasem nám otevírá cestu k našim emocím a emocím otevírá cestu směrem ven. To vše podporuje bohatost a barevnost sebe-sdělování. Intonaci, modulaci, znělost a citlivost hlasového vyjadřování.

Jasnost mluveného projevu a přístup k bohatší slovní zásobě ovlivňuje proud nesoucí slovo, tedy dech a hlas v něm obsažen.

 

Vědomé seznamování se s vlastními možnostmi těla zásadně zasahuje do jeho držení, ovlivňuje pohyb, gestikulaci, mimiku, oční kontakt a mohoucnost celého projevu.

Jak nakládáme se svými emocemi, ovlivňuje, jak sami sebe v různých situacích prožíváme, jak se cítíme v kontaktu s ostatními, jak na ně reagujeme a jak oni reagují na nás.

 

Sebe-uvědomování je pilířem naší schopnosti naladit se na posluchače a držet jejich pozornost. Sebe-uvědomování v projevu podporuje sebe-vědomí.

 

 Sebeuvědomění

Sebevyjádření

Seberealizace